EE_11.03.2012_005

Toksyczna działalność Euro-Eko

11/06/2012 admin 1

Firma Euro-Eko Sp. z o.o. jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu, prowadzi działalność w ramach której przetwarza odpady niebezpieczne, przemysłowe, inne niż niebezpieczne oraz komunalne na paliwo alternatywne.