O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Specjalna Strefa Ekologiczna” zostało zarejestrowane wiosną 2012 roku w Mielcu. Powstało dzięki inicjatywie społecznej kilkunastu osób, które za wspólny cel obrały sobie aktywne działania prowadzące do budzenia postaw obywatelskich związanych z ekologią i ochroną środowiska, zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, informowanie mieszkańców o stanie środowiska naturalnego i zagrożeniach wynikających z jego zanieczyszczania przez przemysł. Chcemy promować ekologię przez działalność informacyjną jak i rozmaite wydarzenia i warsztaty edukacyjne. Prowadzimy również działania zmierzające do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o obecnym stanie środowiska w Mielcu i jego okolicach, poruszamy kwestie ochrony środowiska w urzędach administracji samorządowej oraz wśród lokalnych polityków, by efektywnie zmieniać stan środowiska w naszym regionie.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (UPS), tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

Rejestry

0000415622
180832229
817-21-72-493