Toksyczna działalność Euro-Eko

Członkowie naszego Stowarzyszenia przyglądali się działalności firmy Euro-Eko już od roku 2010, kiedy to po raz pierwszy udało nam się zaobserwować fakt zanieczyszczania środowiska wokół zakładu. Zaniedbania i brak przestrzegania podstawowych zasad ochrony środowiska przyniosły skutki w postaci przedostawania się niebezpiecznych substancji chemicznych wprost do gleby skąd przedostawały się do wód podziemnych. Poniżej streszczenie początków sprawy oraz zbiór zdjęć z bezpośredniego otoczenia oraz terenu firmy.

 

Firma Euro-Eko Sp. z o.o. jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu, prowadzi działalność w ramach której przetwarza odpady niebezpieczne, przemysłowe, inne niż niebezpieczne oraz komunalne na paliwo alternatywne. Działalność ta odbywa się na terenie działki sąsiadującej z terenem mieleckiego lotniska.EE_11.03.2011_005 Na terenie samej wytwórni paliw alternatywnych, firma gromadzi odpady z których następnie w procesie mielenia i mieszania ich z innymi substancjami, powstawać ma paliwo alternatywne, używane następnie w cementowniach. Firma działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (sygnatura RŚ.VI.7660-2/1/08). Przez lata postanowienia zawarte w wydanym pozwoleniu zintegrowanym były łamane i naruszane.  Na terenie wytwórni paliw alternatywnych usypano olbrzymich rozmiarów hałdy odpadów przemysłowych i innych na powierzchnię których wylewano płynne odpady (w tym niebezpieczne), w celu późniejszego przerobienia ich na paliwa alternatywne. W związku z tym iż firma Euro Eko nie przestrzegała zasad segregowania i odpowiedniego magazynowania odpadów, składując większość w jednym miejscu, na terenie firmy dochodziło do pożarów i samozapłonów tych hałd, co potwierdzają zdjęcia z dużych pożarów na terenie wytwórni, do jakich doszło m,in w dniach 13.01.2012 i 03.06.2012. Ogromna ilość wylanych w ten sposób substancji chemicznych spływając z placu Euro-Eko przedostawała się do gleby poprzez studzienki niezabezpieczonej kanalizacji burzowej. Przez to zamiast utylizacji tych chemikaliów, mieliśmy do czynienia z odprowadzaniem i przenikaniem ich do ziemi oraz wód gruntowych wraz z wodą deszczową, bądź samoistnym spływaniem z terenu zakładu, kiedy ich ilość była naprawdę duża. Rozlewiska które w wyniku tego procederu tworzyły się na terenie lotniska były tak ogromnych rozmiarów, że widoczne są nawet na zdjęciach lotniczych tego terenu.

EE_24.03.2011_014Postępowanie firmy w wielu kwestiach nie miało nic wspólnego z ekologią. Zgromadzone przez nas informacje złożyły się na bardzo mocny materiał dowodowy, który został przekazany organom ścigania. W rezultacie doprowadziło to do wszczęcia przez prokuraturę w Tarnobrzegu śledztwa przeciwko firmie Euro-Eko z art. 183 § 1 kk, stanowiącego o przestępstwach przeciwko środowisku. Jednocześnie nasza organizacja zawiadomiła Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. To zaowocowało natychmiastowymi kontrolami w firmie, streszczenie wyników tych kontroli znajduje się tutaj.

Sprawą zainteresowały i zajęły się również media lokalne i regionalne oraz TVN Uwaga.

Jednocześnie informujemy, iż Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Specjalna Strefa Ekologiczna” nie zajmuje i nie zajmowało się nigdy pozostałymi wątkami prowadzonego przez ABW wraz z tarnobrzeską prokuraturą śledztwa w sprawie nadużyć czy nieprawidłowości finansowych i oskarżenia o przestępstwa z artykułu 296 § 1 i 3 kk. Wątek ten od początku prowadzony był przez ABW i dopiero decyzją taronobrzeskiej prokuratury obie sprawy połączono w lipcu 2012 roku.

Poniżej prezentujemy zdjęcia firmy Euro-Eko oraz jej sąsiedztwa:

 

Zdjęcia z maja 2010

Zdjęcia z października 2010

Zdjęcia z marca 2011

Zdjęcia z lutego 2012

Zdjęcia z marca 2012

Zdjęcia z czerwca 2012