Czyste powietrze to nasze prawo. Podpisz petycje!

W czerwcu nasze Stowarzyszenie rozpoczęło akcję zbierania podpisów pod petycjami, których celem jest nakłonienie władz miasta do jak najszybszego stworzenia sieci monitroingu jakości powietrza w mieście oraz zainteresowanie tematem zanieczyszczenia powietrza Komisji Europejskiej i Ministerstwa Środowiska. Przez lata mieszkańcy Mielca i okolic są zatruwani przez emisje niebezpiecznych substancji z kilku zakładów przemysłowych, a władze miasta zdają się ignorować problem. Czyste powietrze to nasze niezbywalne prawo. Chcemy wiedzieć, czym oddychamy

 

Przez kilkanaście lat ignorowano problem zanieczyszczenia powietrza w mieście, choć prowadzone bardzo sporadycznie przez WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) badania wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych poziomów dla niektórych substancji niebezpiecznych w powietrzu którym oddychamy. Badania te przeprowadzane są dość rzadko, bo zaledwie przez 6 do 8 tygodni w skali roku. W stacjakrasinskiegowiększości miast w których znajduje się dużo firm przemysłowych które mogą oddziaływać na środowisko a tym samym na zdrowie i życie mieszkańców prowadzi się monitoring ciągły. Przykładem tego jest chociażby 40-tysięczny Szczecinek, gdzie funkcjonują aż cztery stacje monitoringu. W Jaśle jest ich pięć. W większych miastach wielopunktowy monitoring również jest standardem. W Mielcu obecnie nie działa ani jedna stacja. Nie ma żadnej racjonalnej i logicznej przesłanki ku temu, by taki system jakości monitoringu powietrza w mieście i okolicach nie powstał. Na inwestycje tego typu można pozyskać ogromne środki z funduszy norweskich, szwajcarskich czy również unijnych. Ewidentny brak chęci prac nad taką inwestycją ze strony lokalnej władzy jest niepokojący, a dalszy brak zdecydowanych kroków w tym kierunku powoduje jedynie pogarszające się zdrowie mieszkańców miasta. Monitoring powietrza prowadzony ciągle w kilku punktach mógłby dobitnie pokazać czy to, czym oddychamy jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Mielecki magistrat zdaje się tego bać. A przykłady innych miast pokazują, że rzetelnie mierzony skład powietrza pozwala podejmować kroki w celu jego poprawy. Mieleckie samorządy chwilowo nie wykazują ku temu woli, co musi się zmienić.

W petycji adresowanej do Komisji Europejskiej zwracamy uwagę na problemy które wiążą się z działalnością jednej z mieleckich firm, która posiada pozwolenie na emisję do powietrza prawie 16 ton substancji niebezpiecznych dziennie. Wydane pozwolenie jest zdecydowanie za duże a jego przestrzeganie może być problematyczne. Podobną petycję odnośnie działań tego samego koncernu w Szczecinku skierowało do Komisji Europejskiej stowarzyszenie Terra ze Szczecinka. W wyniku petycji pozwolenia emisyjne dla zakładu zostały obniżone o połowę. Mamy nadzieję że taka sama sytuacja będzie miała miejsce i w Mielcu.

Petycje można podpisywać również przez Internet

Petycja Monitoring Powietrza

Petycja Czyste Powietrze – Komisja Europejska

Zachęcamy mieszkańców miasta oraz jego okolic do podpisywania naszych petycji. W ten sposób możemy pokazać władzom że problem zanieczyszczenia powietrza w mieście jest realny i że nie jesteśmy obojętni na brak działań ze strony samorządów. Podpisy zbieramy w kilkunastu miejscach w mieście (pełna lista zostanie wkrótce dodana), petycje można również podpisać u wielu wolontariuszy, w niektórych mieleckich firmach oraz podczas różnych wydarzeń i imprez. Akcja potrwa do końca września. Nie bądźmy obojętni, razem możemy zacząć walczyć z problemem, który zna każdy mieszkaniec Mielca.

 

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.